ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ ΑΠΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΕΡΥΘΡΟ ΣΤΑΥΡΟ

Πέμπτη, 10 Σεπτεμβρίου 2020