ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΕΛΩΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Πέμπτη, 18 Ιουνίου 2020