ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΗΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΩ

Παρασκευή, 05 Ιουνίου 2020