Αποστολή - Αρμοδιότητες

Αποστολή - Αρμοδιότητες

1. Προετοιμασία, κινητοποίηση και συντονισμός της δράσης πολιτικής προστασίας.

2. Πρόληψη καταστροφών

3. Προετοιμασία δυναμικού και μέσων

4. Κινητοποίηση δυναμικού και μέσων: ετοιμότητα – αντιμετώπιση

5. Οργανωμένη απομάκρυνση πολιτών

6. Επιχειρησιακή ένταξη Ειδικευμένων Εθελοντών του Μητρώου της ΓΓΠΠ

7. Αποκατάσταση των ζημιών

8. Πληροφόρηση και ευαισθητοποίηση των πολιτών - παροχή ειδικών οδηγιών