Παραλαβή νέου εξοπλισμού για τους εθελοντές της ομάδας διάσωσης από το Δήμο Κω

Κυριακή, 16 Σεπτεμβρίου 2018