ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ

Τρίτη, 18 Φεβρουαρίου 2020
ΚΟΠΗ ΠΙΤΑΣ ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΩ